दक्षिणाधिश श्री जोतिबा या मालिकेच्या प्रोमोला दख्खन केदार एंटरटेन्मेंट ने आक्षेप घेत जिल्हाधिकारीऱ्यांना याबाबतचे निवेदन दिले.