कोल्हापूर (प्रतिनिधी) :  मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल मुंबई कार्यालयामध्ये १७ डिसेंबरला ११३ वी डाक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. अशी माहिती मुख्य पोस्टमास्टरनी प्रसिध्दी पत्रकातून दिली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याशी संबंधित पोस्टाच्या सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्धल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवडयांच्या आत झालेले नाही. किंवा समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची डाक अदालतमध्ये दखल घेतली जाईल. विशेषत: टपाल वस्तू, मनी ऑर्डर, बचत बँक खाते, प्रमाणपत्र इत्यादी बाबतच्या तक्रारी विचारात घेतल्या जातील. तक्रारींचा उल्लेख सर्व तपशीलासह केलेला असावा. उदा. तारीख आणि ज्या अधिकाऱ्यास मूळ तक्रार पाठवीली असेल त्याचे नाव आणि हुद्दा असावे.

संबंधितांनी डाक सेवेबाबतची आपली तक्रार एच. एम. मंजेश, सहायक निदेशक डाकसेवा (ज.शि.) आणि सचिव, डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल यांचे कार्यालय, मुंबई जी. पी. ओ. इमारत, दुसरा माळा, मुंबई – ४००००१ यांच्या नावे दोन प्रतीसह दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत अथवा त्यापूर्वी पोहोचेल अशा रितीने पाठवावी. त्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही. प्रपत्र महाराष्ट्र टपाल सर्कलच्या वेबसाइट www.maharashtrapost.gov.in वर उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.