कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील १०२५ ग्रामपंचायती मध्ये सन २०२०-२५ साठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण तसेच या प्रत्येक जाती, जमाती व प्रवर्गात मोडणाऱ्या स्त्रिया व सर्वसधारण स्त्री सरपंच पदासाठी मंगळवार, दि. १५ रोजी डिसेंबर रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, आरक्षण निश्चित करतेवेळी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये केलेल्या सुधारणानुसार तसेच शासनाने मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक अधिनियम 1964 मध्ये सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत सुधारित तरतुदीनुसार निश्चित केले आहेत. या निवडणूक नियमातील 2 अ मधील पोटनियम (4) व (6) मधील तरतुदीनुसार सरपंचाची पदे आरक्षित करावायची आहेत. तहसिलदारांनी यापूर्वीच्या निवडणुकांसाठी काढलेल्या सोडतीचा विचार करून सरपंच पदे प्रवर्गनिहाय आळीपाळीने नेमून द्यावीत.

खालील ठिकाणी होणार सोडत –

१) शाहूवाडी – पंचायत समिती सभागृह, पंचायत समिती कार्यालय, शाहूवाडी, २) पन्हाळा – पन्हाळा नगरपरिषद हॉल, मयूर बाग, एसटी स्टँडच्या मागे पन्हाळा, ३) हातकणंगले – नवीन प्रशासकीय इमारत, तहसिल कार्यालय हातकणंगले, ४) शिरोळ – मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तहसील कार्यालय, शिरोळ, ५) करवीर – बहुद्देशीय हॉल, रमणमळा कसबा बावडा, कोल्हापूर, ६) गगनबावडा – तहसिल कार्यालय गगनबावडा, नवीन प्रशासकीय इमारत,
७) राधानगरी – राजर्षी शाहू सभागृह, तहसिल कार्यालय राधानगरी, ८) कागल – बहुद्देशीय सभागृह, तहसिलदार कार्यालयाजवळ, कागल, ९) भुदरगड – पंचायत समितीतील दिनकरराव जाधव सभागृह (गारगोटी) दुसरा मजला, १०) आजरा – मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तहसिलदार कार्यालय आजरा, ११) गडहिंग्लज – शाहू सभागृह, नगरपरिषद गडहिंग्लज, १२) चंदगड – मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तहसील कार्यालय चंदगङ

आरक्षण सोडत पध्दतीने वरील नमूद ठिकाणी काढणेकामी तसेच स्त्री आरक्षण निश्चित करणेकामी संबंधित तहसिलदाराना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

आरक्षणाबाबतची जाहीर सूचना तालुक्यातील सर्व गावी दवंडीने देऊन तसेच ग्रामपंचायतीच्या फलकावर किमान ३ दिवस जनतेच्या माहितीसाठी लावली पाहिजे. स्थानिक वृत्तपत्रात सोडतीबाबत आगाऊ प्रसिध्दी देण्यात यावी. आमदार, जि. प.सदस्य, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती व सदस्य तसेच तालुक्यांतील सर्व सरपंच व सदस्य यांनाही देखील सोडतीचे वेळी उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रित करावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.