कोल्‍हापूर (प्रतिनिधी) : गोकुळ दूध संघाच्या वतीने दूध उत्‍पादन वाढीसाठी व उत्‍पादकांना प्रोत्‍साहन देणेसाठी प्रत्‍येक वर्षी गायी व म्‍हैशी करीता ‘गोकुळश्री’ स्‍पर्धा घेणेत येते. सन २०२०-२१ साठी ७ नोव्हेंबर रोजी घेण्‍यात आलेल्‍या स्‍पर्धेमध्‍ये ७८ म्‍हैस व गाय दूध उत्‍पादक सभासदांनी भाग घेतल्‍याने स्‍पर्धेत चुरस निर्माण झाली होती. यामध्ये गडहिंग्लज येथील लक्ष्‍मी विकास सेवा संस्थेच्या सभासद सौ. वंदना संजय जरळी यांच्‍या म्हशीने एका दिवसात १९.५४० लि. दूध देऊन प्रथम क्रमांक मिळवला. त्याचप्रमाणे दूधगंगानगर, कसबा सांगाव येथील जनसेवा दूध संस्थेचे सभासद किरण शांतिनाथ चौगले यांच्‍या गायीने दिवसात ३७.२१५ लि. दूध देऊन प्रथम क्रमांक मिळवला.

म्‍हैस व गाय उत्‍पादक स्पर्धेचा सविस्तर निकाल खालीलप्रमाणे –

अ.नं संस्थेचे नाव गाव तालुका स्पर्धकाचे नाव दिवसाचे दूध लि.मिली क्रमांक बक्षीस रक्कम

सन २०२०-२१ मधील म्हैस गटातील विजेते दूध उत्पादक
१. लक्ष्‍मी गडहिंग्‍लज गडहिंग्‍लज वंदना संजय जरळी १९.५४० प्रथम २५०००
२. हरहर महादेव चिखली कागल अमर यशवंत पाटील १९.१३० द्वितीय २००००
३. लक्ष्‍मी गडहिंग्‍लज गडहिंग्लज वंदना संजय जरळी १९.०१० तृतीय १५०००

 

            
सन २०२०-२१ मधील गाय गटातील विजेते दूध उत्पादक
१. जनसेवा दूधगंगानगर क.सांगाव कागल किरण शांतीनाथ चौगले ३७.२१५ प्रथम २००००
२. माणगांव माणगांव हातकणंगले  अमोल पारीसा मगदूम ३४.८०५ द्वितीय १५०००
३. गांगोलिंग

 

श्रीनगर व्‍हनगुती भुदरगड अनिकेत अजित पाटील ३२.३५० तृतीय १००००

 

स्पर्धेमध्ये भाग सहभागी झालेले सर्व दूध उत्पादक व ज्‍यांनी प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळविलेले दूध उत्‍पादक अभिनंदनास पात्र असून पुढील वर्षी जास्तीत जास्त उत्पादकांनी ‘गोकुळश्री’ स्पर्धेत भाग घ्यावा असे आवाहन चेअरमन रवींद्र आपटे यांनी केले आहे. या स्पर्धेत दूध उत्पादकांचा वाढता सहभाग पाहता गोकुळच्या कार्यक्षेत्रातील दूध उत्पादक आपल्या जनावरांतील उत्पादन क्षमता वाढीसाठी प्रयत्नशील असल्‍याचे दिसून येते, असे कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांनी या वेळी नमूद केले.