जिल्ह्यातील आशा वर्कर्सच्या विविध मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर तसेच ऑनलाईन सक्ती केल्यास कामबंदचा इशारा जिल्हा अशा वर्कर्स संघटनेकडून देण्यात आला.