अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांच्यावर आम्ही आंधळेपणाने ठेवलेला विश्वास ही चूक झाल्याचे प्रभारी अध्यक्ष धनाजी यमकर यांनी सांगितले.