वॉर्ड ५८ मधील हॉल भाड्याने देण्याच्या किरण नकातेंच्या ठरावास प्रशासनाने मंजुरी दिल्यास उपोषण करू असा इशारा तुषार देसाई यांनी महापालिकेला दिला.