कोरोना उपचारावरवर प्रभावी ठरलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याची कबुली अन्न व औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.